ถั่งเช่าสีทอง

แชร์ให้เพื่อน :

เห็ดถั่งเช่าสีทอง เกิดจากการเพาะเลี้ยงทั้งดอกและเส้นใยเห็ด โดยเห็ดถั่งเช่าสีทอง Cordyceps สายพันธุ์: Militaris จึงถูกเรียกว่า Cordyceps Militaris ซึ่งเป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดถั่งเช่าทิเบต แต่คนละเหล่าพันธุ์

ชื่อ ถั่งเช่าสีทอง
(Chinese golden grass) Kingdom Fungi
Ascomycota Phylum


Ascomycotina Sub-phylum
Class Ascomycetes/Pyrenomycetes Order Hypocreales Family Clavicipataceae Genus Cordyceps Species C. militaris

ส่วนประกอบสําคัญ ของเห็ดถั่งเช่าสีทอง

เห็ดถั่งเช่าสีทองประกอบด้วยส่วนประกอบสําคัญ หลายตัว ได้แก่ กรดอะมิโน (Amino acids) กรดไขมัน (Fatty acids) แร่ธาตุ (Minerals) และวิตามิน (Vitamins) ต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง

กรดอะมิโน ปริมาณ (มิลลิกรัม ต่อกรัม น้ำหนักแห้ง)
Fruiting body Corpus
กรดแอสปาร์ติก (Aspartic acid) 4.75 0.36
เซอรีน (Serine) 3.13 0.39
กรดกลูตามิก (Glutamic acid) 8.79 1.40
ไกลซีน (Glycine) 1.84 0.52
ฮิสทิดีน (Histidine) 1.84 0.46
อาร์จินีน (Arginine) 5.29 0.65
ทรีโอนีน (Threonine) 5.99 0.86
อะลานีน (Alanine) 5.18 0.98
โพรลีน (Proline) 6.68 2.29
ไทโรซีน (Tyrosine) 3.39 1.27
วาลีน (Valine) 3.46 0.65
เมไธโอนีน (Methionine) 0.18 0.07
ไลซีน (Lysine) 15.06 2.20
ไอโซลิวซีน (Isoleucine) 1.16 0.35
ลิวซีน (Leucine) 1.43 0.46
ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) 1.15 0.42
รวม 69.32 14.03

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.cordyl.com

 

การเกิดและลักษณะการเจริญ
เห็ดถั่งเช่าสีทอง เป็นเห็ดพาราสิตที่ขึ้นได้ในแมลง หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เกิดในตัวหนอน และดักแด้ ผีเสื้อ (Lepidopteran) เช่น ไหมป่า (Bombyx pithyocampa, B. Caja, B. rubi, Euprepia Caja, Gastropacha rubi, G. quercus, Phalera bucephala และ Syntypistis punctatella) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบในด้วง (Coleopteran) เช่น หนอนนก (Tenebrio moliter) ในต่อแตน (Hymenopteran) เช่น ต่อฟันเลื่อย,แมลงวัน,แมงมุม หรือยุงยักษ์

รู้จักกับถั่งเช่าสีทอง https://cordyl.com/ถั่งเช่าสีทอง-2/

กว่าจะมาเป็นถั่งเช่าสีทอง https://cordyl.com/กว่าจะมาเป็นถั่งเช่า/

การขยายตัวตลาดของเห็ดถั่งเช่าสีทองได้เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว Huidian Research (2013) ได้รายงานการ วิจัยและคาดการณ์โอกาสการลงทุนของตลาดเห็ดถั่งเช่าสีทองในสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2556 -2560 พบว่า เห็ดถั่งเช่าสีทองที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมี ปริมาณสารคอร์ไดเซปินสูงกว่าถังเช่าที่ขึ้นตามธรรมชาติ และราคาของเห็ดถั่งเช่าสีทองยังต่ํากว่าถังเช่าทิเบตมาก ทําให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เห็ดถั่งเช่าสีทองสามารถ นําไปทําเป็นยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นอกจากนี้ยังใช้ในการปรุงอาหารได้ด้วย จากการสํารวจ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกําลังการผลิตเห็ดถั่งเช่า สีทอง 8,000 ตันต่อปี คาดการณ์ว่าการตลาดเห็ดถั่งเช่า สีทองจะถึง 1.5 พันล้านหยวน (เงิน 1 หยวน = 5 บาท) หากคํานวณจากราคาปัจจุบัน การพัฒนาของอุตสาหกรรม เห็ดถั่งเช่าสีทองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้คนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ได้จาก การเพาะเลี้ยง และสรรพคุณของเห็ดถั่งเช่าสีทองดีขึ้น คาดการณ์ว่าตลาดเห็ดถั่งเช่าสีทองในสาธารณรัฐประชาชน จีนจะเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ กําลังการผลิตจะถึง 19,000 ตันในปี พ.ศ. 2560 มีบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทเข้าไป
ผลิตและจําหน่ายถังเช่าสีทองในจีน Nutrastar เป็นบริษัท อเมริกันที่เข้าไปถือครองการตลาดในจีนถึง 19 เปอร์เซ็นต์ และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้มีไปจาก สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และมาเลเซีย (ธัญญา, 2555)

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือการเพาะเห็ดถั่งเช่า ดร.ธัญญา ทะพิงแก

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.cordyl.com

แชร์ให้เพื่อน :

Similar Posts