|

เห็ดถั่งเช่าหิมะ

แชร์ให้เพื่อน :

ชื่อ เห็ดถั่งเช่าหิมะ หรือ ถั่งเช่าเกล็ดหิมะ หรือถั่งเช่าเกาหลี (Snowflake Dongchunghacho)

(Kang et al., 2010) ชื่อวิทยาศาสตร์ Isaria tennipes = Isaria

japonica Yasuda หรือชื่อเดิม Paecilomyces teทนipes (Peck)

Samson Subphylum Ascomycotina

Class Pyrenomycetes Order Hypocreales

Family Clavicipitaceae Teleomorph Cordyceps takaomontana Host insect Lepedoptera larva or pupa

ลักษณะของเห็ดถั่งเช่าหิมะสด จะมีสีเหลือง หรือสีเหลืองอมเขียว แต่หากเป็นตัวอย่างเก่า ก้านชูจะมี สีน้ําตาล หรือสีเหลืองอมน้ําตาล ส่วนปลายเป็นสปอร์สีขาว

(อภิญญา, 2545)


เห็ดถั่งเช่าหิมะเป็นรากินแมลงในช่วงไม่มีเพศ (Anamorph stage) ของ เห็ดถั่งเช่า (Cordyceps) เห็ดรวมทั้งแมลงเจ้าบ้านถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษา โรคต่าง ๆ และเป็นยาบํารุงในจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีมาตั้งแต่สมัยโบราณ (Takano et al., 2005) งานวิจัยจากหลายสถาบันพบว่า ในเห็ดถั่งเช่าหิมะมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive agents) หลายชนิด สามารถเสริมภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเกิดโรคมาลาเรีย (Isaka et al., 2007) ยับยั้งและป้องกันการ เกิดเซลล์มะเร็ง (Shim etal., 2000; Sapkota et al., 2011) รักษาโรคซึมเศร้า (Kan et al., 2010) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และป้องกันการเกิดอันตรายต่อเซลล์ตับ (Hyun et al., 2007) มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (Lee et al., 2005) ลดคลอเรสเตอรอล และไขมันในเลือด (Lee et al., 2006) ลดความอ้วน (Sun et al., 2008) ลดฝ้า จุดด่างดํา (Park et al., 2007) และทําให้หน้าขาว (Gal, 2004)
ตัวอย่างเครื่องสําอางของประเทศเกาหลี ครีมทาให้
หน้าขาวที่มีส่วนผสมของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าหิมะ ที่มา: MYCOPLUS (2012); Atomy Joy (2015)

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เห็ดถั่งเช่าหิมะเป็นที่นิยมบริโภคเป็นอาหารเสริม สุขภาพในประเทศเกาหลี เนื่องจากประชากรในประเทศมีความเสี่ยงจากการ เป็นมะเร็งสูง เห็ดถั่งเช่าหิมะถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีการพัฒนา วิธีเพาะเห็ดถั่งเช่าหิมะด้วยหนอนไหม (Silkworm) เกิดอุตสาหกรรมเพาะ ถั่งเช่าหิมะเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ และมีการเปลี่ยนอุตสาหกรรมไหมไป ผลิตเห็ดถั่งเช่าหิมะ โดยพ่นเชื้อราให้กับหนอนไหมในช่วงที่กําลังลอกคราบ เชื้อราจะเข้าเจริญในตัวหนอนไหม โดยเจริญเต็มที่ตอนที่หนอนไหมเปลี่ยนเป็น ดักแด้ และดักแด้จะตายลงพอดี จากนั้นทําการตัดเอาดักแด้ออกจากรังไหม นําไปเรียงในถาดเพาะ ซึ่งรองพื้นด้วยกระดาษ หรือแผ่นโฟมบางนําถาดไปเรียง บนชั้นเพาะ ให้แสงและความชื้น เชื้อราจะงอกดอกเห็ดขึ้นมา นําดักแด้ที่มี ดอกเห็ดขึ้นไปอบให้แห้ง บดเป็นผง ใช้ประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น เครื่องปรุงรส ทั่วไป หรือบรรจุแคปซูลเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (Kang et al., 2010) ราคาขาย กิโลกรัมละประมาณ 3-7 หมื่นบาท (วรรณภา, 2555)

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือการเพาะเห็ดถั่งเช่า ดร.ธัญญา ทะพิงแก

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.cordyl.com

แชร์ให้เพื่อน :

Similar Posts